Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

UPUTE ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

 

 • Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.
 • Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.
 • Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
 • Boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u  paušalnom  iznosu.  Paušalni  iznos  boravišne  pristojbe  mora  se  uplatiti  najkasnije  do  15. srpnja tekuće godine.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti boravišnu pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
 • Odredbe  se  primjenjuju  na  hrvatske  državljane  i  državljane  država  ugovornica  Ugovora  o Europskom gospodarskom prostoru.

 

VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE:

 

 • Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju, za razdoblje  glavne sezone

01.01.-31.12.iznosi 6,00kn.

 • Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:
 • za 2 člana: 45,00 kn (po osobi)
 • za svakog sljedećeg člana: 20,00 kn (po osobi)

Djeca do 12 godina –ne plaćaju; Djeca od 12-18 godina –50%

 

 • Boravišna pristojba može se uplatiti neposredno u turističkoj zajednici ili uplatnicom na račun turističke zajednice (tada obavezno donijeti kopiju uplatnice u turistički ured prilikom prijave boravka).

 

Podaci za uplatu:

Primatelj: TZO Vrsi

Broj računa primatelja: HR56 1001005-1762504749

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB vlasnika

Opis plaćanja: Boravišna pristojba za vlasnike kuća za odmor