Turistička članarina

Na temelju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08 ) utvrđena je obaveza plaćanja članarina turističkim zajednicama.

 

Iznos TURISTIČKE ČLANARINE za iznajmljivače dobije se umnoškom ukupnog prometa (bez boravišne pristojbe) pomnožen sa 0,14858%.

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:
Primatelj: TZ općine VRSI
Broj računa primatelja: HR671001005-1762527152
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

 

Obrazac TZ podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Obrazac možete preuzeti ovdje: https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ.pdf